Consilieri și comisii 2016 – 2020

Programarea pe cartiere a întâlnirilor consilierilor locali (pe comisii de specialitate) cu cetățenii municipiului Bacău, pentru anul 2020

Tabel nominal cu programul de audiente al consilierilor locali pe luna iulie, august, septembrie 2020

Tabel nominal cu programul de audiente al consilierilor locali pe perioada ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2020

Tabel nominal cu programul de audiente al consilierilor locali pe perioada octombrie, noiembrie, decembrie 2019

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada iulie, august, septembrie 2019

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada aprilie, mai, iunie 2019

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada ian, feb, martie 2019

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada oct., nov., decembrie 2018

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada iulie, august, septembrie 2018

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada aprilie, mai, iunie 2018 

Tabel nominal cu programul de audiențe al consilierilor locali pe perioada ianuarie, feb., martie 2018 

Programarea pe cartiere a întâlnirilor consilierilor locali (pe comisii de specialitate) cu cetățenii municipiului Bacău, pentru anul 2019

I. Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie

III. Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

IV. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport

V. Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

yoast seo premium free
Sari la conținut