ANUNUT – Concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant pe perioada nedeterminata de Sef Serviciu la Serviciul Administrare Piete

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant pe perioada nedeterminata de Sef Serviciu  la Serviciul Administrare Piete din cadrul Directiei Patrimoniu-Structura Administrare Baze Sportive si Agrement,Parcuri  :

         Conditii de participare

 • studii superioare universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitata diplomei – 5 ani;

Abilitati

 • capacitate de lucru in conditii stresante;
 • flexibilitate in gandire si creativitate;
 • abilitati de comunicare;
 • capacitati de planificare, analiza, sinteza;
 • copetenta manageriala;

Atributii

 • postul este necesar pentru organizarea si asigurarea conditiilor optime si legale pentru buna desfasurare a activitatii in piete, targul auto si bazar Milcov;
 • se subordoneaza directorului de directie;
 • conduce, indruma si raspunde de activitatea serviciului Administrare Piete si a personalului din subordine;
 • -semneaza actele si documentele intocmite in cadrul serviciului;
 • participa impreuna cu persoanele desemnate de conducere la receptia lucrarilor de investitii, urmarind calitatea, functionalitatea si respectarea prevederilor din documentatiile tehnico-economice;
 • participa la intocmirea planului/programului anual de achizitii publice;
 • face propuneri pentru taxele de inchiriere ce se percep anual pentru spatiile amplasamentele si terenurile ce apartin Directiei Pietelor, care se vor ocupa prin  licitatie publica deschisa;
 • propune directorului de directie noi obiective de investitii si obiective de utilitate strict necesare desfasurarii activitatii in piete, in conditii civilizate;
 • raspunde de buna gospodarire a bunurilor aflate in admnistrarea serviciului;
 • face propuneri privind planul de reparatii si urmareste realizarea lucrarilor respective;
 • respecta regulile de dezvaluire a informatiilor;
 • evalueaza anual performantele profesionale individuale si elaboreaza fisa postului pentru personalul din subordine pe care le prezinta spre aprobare primarului;
 • asigura aplicarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu in activitatea proprie;
 • actioneaza in scopul promovarii imaginii publice a administratiei publice locale a Municipiului Bacau;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisa in data de 18.01.2022 ora 10,00 la sediul Serviciului  Stare Civila ;
 • interviu în data de 21.01.2022, la sediul institutiei ;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la publicare ( 15.12.2021-28.12.2021) la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, camera nr.1, telefon  si 0372348122.

Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei www.municipiulbacau.ro.

 

 

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut