Anunț – Concurs pentru ocuparea unui post de Inspector de specialitate la Biroul Administrativ și Recepție Lucrări

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău str. Mărăşeşti nr.6, organizează  concurs pentru ocuparea la Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri a postului contractual vacant –  perioada nedeterminata de Inspector de specialitate treapta I la  Biroul Administrativ și Recepție Lucrări

Condiţii  de participare la concurs:

– nivelul studiilor : superioare – specializare profil economic ;

-vechime în specialitate  minim 5 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisa 26.03.2019 ora 10,00 la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri

–   interviu în data de  29.03.2019,   la sediul  Direcției Salubrizare, Agrement,Parcuri

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afișare ( 01.03.2019 – 14.03.2019), la sediul instituției din str. Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline