Anunt – concurs de recrutare la sediul institutiei pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante la Biroul Autorizatii in Constructii si Urbanism din cadrul Directiei Urbanism

Anunț – concurs de recrutare la sediul institutiei pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante la Biroul Autorizartii in Constructii din cadrul Directiei Urbanism, astfel:
Consilier clasa I grad profesional superior – 1 functie
Conditii de participare:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in ramura de stiinta a arhitecturii, urbanismului si ramura de stiinta inginerie civila ;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Atributii conform Fisei Postului
– Examinează și răspunde de verificarea documentațiilor care stau la baza emiterii Autorizațiilor de Construire și a Autorizațiilor de Desființare;
– Verifică modul de calcul al taxelor pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare, conform legislației în vigoare și răspunde de existența dovezii achitării lor;
– Editează pe calculator formularele de Autorizații de Construire/Desființare, după verificarea documentațiilor și întocmirea referatelor;
– Elaborează adrese de returnare a documentațiilor incomplete în termenul legal;
– Participă ca membru în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor la construcțiile autorizate, alături de colegii de la Poliția Locală – Disciplina în construcții;
– Verifică încadrarea în Regulamentul Local de Urbanism în vederea propunerii măsurilor de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau cu nerespectarea autorizațiilor emise
– Verifică și analizează dispozițiile de șantier și solicitările de modificare de temă.
– Răspunde la note interne și întocmește informări;
– Răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată;
– Întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;
– Asigură aplicarea legislației specifice domeniului autorizării construcțiilor cât și domeniilor conexe, inclusiv cel al funcției publice.
– Soluționează, în conformitate cu legislația în vigoare, diferitele petiții cu privire la obiectul de activitate;
-Răspunde de executarea lucrărilor în termenele prevăzute și asigură asistență tehnică;
– Aplică prevederile legislației și actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecției mediului în cadrul activității pe care o desfășoară;
– Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Își completează pregătirea profesională prin studiu individual sau cursuri organizate;
– Răspunde de respectarea programului de lucru stabilit, de folosirea integral și eficientă a timpului de lucru;
– Păstrează confidențialitatea asupra activităților derulate la locul de muncă, în conformitate cu precederile legale în vigoare și cu Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Rezolvă orice altă sarcină de serviciu stabilită de către șeful ierarhic sau printr-o dispoziție de primar.

Consilier clasa I grad profesional asistent – 2 functii
Conditii de participare:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in ramura de stiinta a arhitecturii, urbanismului si ramura de stiinta inginerie civila ;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Atributii conform Fisei Postului
– Editează pe calculator formularele de Autorizații de Construire/Desființare, după verificarea documentațiilor și întocmirea referatelor;
– Elaborează adrese de returnare a documentațiilor incomplete în termenul legal;
– Emite certificate de atestare a edificării/extinderii/existenței/inexistenței construcțiilor;
– Emite adrese privind încadrarea lucrărilor la art. 11 din Legea 50/1991.
– Emite înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor de construcții.
– Verifică încadrarea în Regulamentul Local de Urbanism în vederea propunerii măsurilor de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau cu nerespectarea autorizațiilor emise
– Verifică și analizează dispozițiile de șantier și solicitările de modificare de temă.
– Emite acorduri de publicitate.
– Răspunde la note interne și întocmește informări;
– Răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată.
– Întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;
– Asigură aplicarea legislației specifice domeniului autorizării construcțiilor cât și domeniilor conexe, inclusiv cel al funcției publice.
– Soluționează, în conformitate cu legislația în vigoare, diferitele petiții cu privire la obiectul de activitate;
– Realizează și răspunde de evidența înștiințărilor de începere a lucrărilor autorizate, sesizând pierderea valabilității autorizațiilor către inspectorii de la Serviciul Disciplina Urbanistică în Construcții;
– Realizează evidența Autorizațiilor de Construire/Desființare și publicitatea lor conform legii.
– Răspunde de executarea lucrărilor în termenele prevăzute și asigură asistență tehnică;
– Analizează sistemul informațional al biroului, propunând lucrări care pot fi automatizate;
– Aplică prevederile legislației și actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecției mediului în cadrul activității pe care o desfășoară;
– Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Își completează pregătirea profesională prin studiu individual sau cursuri organizate;
– Răspunde de respectarea programului de lucru stabilit, de folosirea integral și eficientă a timpului de lucru;
– Păstrează confidențialitatea asupra activităților derulate la locul de muncă, în conformitate cu precederile legale în vigoare și cu Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Rezolvă orice altă sarcină de serviciu stabilită de către șeful ierarhic sau printr-o dispoziție de primar.

Consilier clasa I grad profesional debutant – 1 functie
Conditii de participare:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in ramura de stiinta a arhitecturii, urbanismului si ramura de stiinta inginerie civila ;
– fara vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Atributii conform Fisei Postului
– Editează pe calculator formularele de Autorizații de Construire/Desființare, după verificarea documentațiilor și întocmirea referatelor;
– Emite certificate de atestare a edificării/extinderii/existenței/inexistenței construcțiilor;
– Emite adrese privind încadrarea lucrărilor la art. 11 din Legea 50/1991.
– Emite înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor de construcții.
– Verifică încadrarea în Regulamentul Local de Urbanism în vederea propunerii măsurilor de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau cu nerespectarea autorizațiilor emise
– Verifică și analizează dispozițiile de șantier și solicitările de modificare de temă.
– Analizează în vederea emiterii acordurilor de publicitate.
– Răspunde la note interne și întocmește informări;
– Răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată.
– Întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;
– Asigură aplicarea legislației specifice domeniului autorizării construcțiilor cât și domeniilor conexe, inclusiv cel al funcției publice.
– Soluționează, în conformitate cu legislația în vigoare, diferitele petiții cu privire la obiectul de activitate;
– Realizează și răspunde de evidența înștiințărilor de începere a lucrărilor autorizate, sesizând pierderea valabilității autorizațiilor către inspectorii de la Serviciul Disciplina Urbanistică în Construcții;
– Realizează evidența Autorizațiilor de Construire/Desființare și publicitatea lor conform legii.
– Răspunde de executarea lucrărilor în termenele prevăzute și asigură asistență tehnică;
– Analizează sistemul informațional al biroului, propunând lucrări care pot fi automatizate;
– Aplică prevederile legislației și actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecției mediului în cadrul activității pe care o desfășoară;
– Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Își completează pregătirea profesională prin studiu individual sau cursuri organizate;
– Răspunde de respectarea programului de lucru stabilit, de folosirea integral și eficientă a timpului de lucru;
– Păstrează confidențialitatea asupra activităților derulate la locul de muncă, în conformitate cu precederile legale în vigoare și cu Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Rezolvă orice altă sarcină de serviciu stabilită de către șeful ierarhic sau printr-o dispoziție de primar.

Durata timpului de lucru este de 8 ore /zi, 40 de ore saptamanal.
Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor in termen max.de 5 zile de la expirarea termenului de depunere, proba scrisa si interviu.
Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii (08.04.2022 – 27.04.2022) inclusiv la sediul institutiei str.Marasesti nr.6 camera 1, email elena.rotaru@primariabacau.ro. Relatii la telefon 0372348122 si pe site-ul institutiei https://municipiulbacau.ro.
Proba scrisa va avea loc in data de 10.05.2022 ora 10,00 iar interviul in data de 16.05.2022 la sediul institutiei.

Data publicarii anuntului de concurs pe pagina proprie de internet, sectiunea speciala creata in acest scop si pe site-ul A.N.F.P. este 08.04.2022.
Atasam alaturat bibliografia pentru concurs.
Secretar Comisie, Afisat astazi 08.04.2022 ora 9,30,00

Fișiere

Sari la conținut