Anunt – concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada nedeterminata, Inspector de specialitate IA, Inspector de specialitate II , muncitori calificati – floricultor treapta II,IV , muncitori calificati – fasonator mecanic treapta IV , muncitori necalificati, la Sectia Parcuri Spatii Verzi din cadrul Directiei Patrimoniu-Structurii Administrare Baze Sportive si Agrement,Parcuri

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada nedeterminata, Inspector de specialitate IA, Inspector de specialitate II , muncitori calificati – floricultor treapta II,IV , muncitori calificati – fasonator mecanic treapta IV , muncitori necalificati, la Sectia Parcuri Spatii Verzi din cadrul Directiei Patrimoniu-Structurii Administrare Baze Sportive si Agrement,Parcuri :
Conditii de participare :
Inspector de specialitate I A – 2 posturi
– studii superioare universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta : stiinte ale naturii, stiinte ingineresti, stiinte biologice, stiinte sociale ;
-vechime in specialitate – 7 ani;
Atributii
– gestioneaza activitatea de a spatiilor verzi intretinere a spatiilor verzi si activitatile conexe;
– intocmeste proceduri operationale si documente ce revin sectiei in vederea implementarii si mentinerii sistemului de control intern managerial;
– raspunde de sistematizarea si intretinerea spatiilor verzi;
-intocmeste documentatia de executie pentru lucrarile ce vor fi realizate in regie proprie;
– rezolva in termenele stabilire de lege, cererile, sesizarile, reclamatiile si propunerile cetatenilor, date spre rezolvare;
-intocmeste pontajul lunar;
– intocmeste procesele verbale de receptie a lucrarilor, fiselor de lucru;
– nu aproba invoire nici unui muncitor, fara acordul scris al conducerii sectiei
– in extrasezon se ocupa de deszapezire, de protejarea arborilor, arbustilor si spatiilor verzi;
-indeplineste si alte atributii dispuse de sefii ierarhic superiori, in limita pregatirii profesionale pe care o are;
– reprezinta Municipiul Bacau in tiumpul executarii activitatilor Sectiei Parcuri, Spatii Verzi;
Inspector de specialitate II – 1 post
– studii superioare universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta : stiinte ale naturii, stiinte ingineresti, stiinte biologice, stiinte sociale ;
-vechime in specialitate – 1 an;
Atributii
-raspunde de sistematizarea si intretinerea spatiilor verzi;
-intocmeste documentatia de executie pentru lucrarile ce vor fi realizate in regie proprie;

-rezolva in termenele stabilite de lege, cererile, sesizarile reclamatiile si propunerile cetatenilor, date spre rezolvare;
-intocmeste pana la data de 1 ale lunii urmatoare pontajul sectiei;
-intocmeste lunar si anual rapoarte de activitate pe care pe care le inainteaza sefului ierarhic;
– in extrasezon se ocupa de deszapezire, de protejarea arborilor, arbustilor si spatiilor verzi;
-indeplineste si alte atributii dispuse de sefii ierarhic superiori, in limita pregatirii profesionale pe care o are;
-raspunde de executarea in termen si de calitate a lucrarilor ce-i revin;
-raspunde de executarea si altor sarcini trasate de catre conducerea directiei;
-asigura aplicarea Sistemului de management integrat caitate mediu in activitatea proprie;p
– reprezinta Municipiul Bacau in tiumpul executarii activitatilor Sectiei Parcuri, Spatii Verzi;
Muncitor calificat – fasonator mecanic – 8 posturi
– studii medii;
– curs fasonator mecanic;
– fara vechime;
Atributii
-executa lucrari de specialitate pe raza Municipiului Bacau, privind toaletarea si taierea arborilor,arbustilor, tunderea gardului viu;
– respecta etapele si parametrii tehnologiilor de lucru specifice;
-executa lucrari de toaletare a arborilor conform regulamentelor de toaletare si respectand prevederile legale;
-executa operatia de fasonare a arborelui doborat conform procedurilor de lucru, utilizand echipament de protectie;
-actioneaza (din proprie raspundere) pentru remedierea stricaciunilor produse de diferiti factori (naturali/umani)
-in sezonul rece, asigura deszapezirea punctelor de lucru;
Muncitor calificat – floricultor – treapta II – 1 post
– studii medii;
– curs de floricultor;
-vechime in specialitate – 5 ani;
Atributii
-executa lucrari de specialitate in sera, pepiniera si pe raza Municipiului Bacau, privind producerea materialuui dendro-floricol, lucrari de infiintare si intretinere (semanat, plantat, repicat, plivit, prasit, taieri de vede, fertilizate, etc.), lucrari de recoltare si reconditionare a semintelor de flori, lucrari de dezinfectie a spatiului de lucru si a materialului dendro-floricol, etc.;
-executa lucrarile care se impun in cazul infiintarii amenajarilor floricole;
-respecta tehnologia de producere a speciilor floricole (anuale si perene):
-respecta tehnologia de gazonare;
-in sezonul rece, asigura deszapezirea punctelor de lucru;
Muncitor calificat – floricultor – treapta IV – 1 post
– studii medii;
– curs de floricultor;
– fara vechime;
Atributii
-executa lucrari de specialitate in sera, pepiniera si pe raza Municipiului Bacau, privind producerea materialuui dendro-floricol, lucrari de infiintare si intretinere (semanat, plantat, repicat, plivit, prasit, taieri de vede, fertilizate, etc.), lucrari de recoltare si reconditionare a semintelor de flori, lucrari de dezinfectie a spatiului de lucru si a materialului dendro-floricol, etc.;
-executa lucrarile care se impun in cazul infiintarii amenajarilor floricole;
-respecta tehnologia de producere a speciilor floricole (anuale si perene):
-respecta tehnologia de gazonare;
-in sezonul rece, asigura deszapezirea punctelor de lucru;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisa/proba practica in data de 04.04.2022 ora 09,00 proba scrisa, ora 8,00 proba practica la sediul Sectiei Spatii Verzi;
– interviu în data de 07.04.2022, la sediul Sectiei Spatii Verzi ;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la publicare ( 04.03. – 17.03.2022) la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, camera nr.1, telefon si 0372348125.
Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei www.municipiulbacau.ro.

Fișiere

Sari la conținut