Anunt – concurs pentru ocuparea postului contractual vacant – perioada nedeterminata, la Sectia Spatii Verzi din cadrul Directie Salubrizare

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Marasesti nr.6, organizeaza concurs pentru ocuparea  postului contractual vacant – perioada nedeterminata, la Sectia Spatii Verzi din cadrul Directie Salubrizare, Agrement, Parcuri de INSPECTOR DE SPECIALITATE I A:

Conditii de participare conform H.G. nr.286/2011 :

  • Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului European;
  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • Are capacitate deplina de exercitiu;
  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate Indeplineste conditiile de studii, si dupa caz, de vevhime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii,serviciului sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Conditii specifice necesare:

– studii – superioare absolvite cu diploma de licenta / studii superioare de lunga durata, specializare arhitect peisagist sau inginer horticol cu specializarea peisagistica ;

– vechime necesara ocuparii postului – minim 7 ani in specialitatea studiilor;

– cunostinte de operare/programe pe calculator (necesitate si nivel) – MS Office (Excel, Word, Power Point), Autocad, folosirea unui software de arhitectura/nivel mediu;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

proba scrisa in data de 19.05.2021 ora 10,00 la sediul Directiei Salubrizare,Agrement,Parcuri str. C-tin Ene nr.3;

–  interviu in data de 24.05.2021,  la sediul Directiei Salubrizare, Agrement, Parcuri, str. C-tin Ene nr.3.

 Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la publicare ( 23.04.2021-29.04.2021) la sediul instituției din str. Marasesti nr.6,  camera nr.1, telefon  0372348122.

Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei www.municipiulbacau.ro.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut