Anunț – Concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate la Biroul Aprovizionare și IT

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei pentru ocuparea functiei publice de executie vacante:

  Referent de specialitate clasa II, grad profesional superior la Biroul Aprovizionare si IT din cadrul Directiei Tehnice.

Conditii de participare:

–  studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma, respectiv stiinte ingineresti domeniu de licenta inginerie electrica;

–  7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

– sa indeplineasca conditiile prevazute la art.54. din Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile ulterioare;

Atributii conform Fisei Postului

– asigură sonorizarea tehnică la şedinţele consiliului local, ceremoniale militare, ceremoniale religioase, activitati sportive, activitati culturale, spectacolele, festivalurile organizate de Primăria Municipiului Bacău şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea şefului ierarhic

– asigura sonorizarea la toate sedintele, conferintele,seminare, expozitii etc. ce au loc la Centrul de Afaceri cat si la Teatru de Vara cand este cazul.

– asigură întreţinerea şi funcţionarea corectă a echipamentelor pe care le are în dotare;

– propune achiziţionarea de tehnică pentru o bună asigurare a sunetului;

– orice defecţiune constatată şi care nu este de competenţa pregătirii sale, va fi adusă la cunoştinţa şefului ierarhic, fiind remediată de personal calificat;

– pornirea şi oprirea echipamentelor se va face cu respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

– participă cu personalul autorizat la remedierea defecţiunilor constatate;

–  execută toate dispoziţiile primite de la şeful ierarhic;

– efectuează la cerere înregistrări necesare în cadrul evenimentelor/spectacolelor/conferinţelor;

– propune şi elaborează soluţii pentru sonorizarea evenimentelor/spectacolelor/conferinţelor;

– cunoaşte şi întreţine o aparatură diversă: DVD player, CD player, laptopuri, amplificatore audio de putere, mixere audio, console video, centrale de conferinta, centrale de traducere, filtre şi corecţii de semnal, procesoare de sunet, pupitru de sunet; camere video PTZ,etc.

– asigurarea stării de funcţionare a aparaturii de sonorizare;

– monitorizează , ajustează si controleaza calitatea semnalul audio difuzat pentru sonorizare,

– efectuează revizia si intretinerea periodică;

– amplasarea microfoanelor si montarea pe stative pentru voce si instrumente muzicale.

– măsurarea calităţilor electroacustice la instalaţiile de mixaj;

– captează, mixează şi înregistrează sunetul si imagini video din cadrul evenimentelor, dacă este cazul;

– asigurarea muzicii ambientale în cadrul evenimentelor/conferinţelor;

– gestionarea bunurilor de inventar şi a materialelor folosite;

– întreţinerea în perfectă curăţenie cu ajutorul femeilor de seviciu a cabinei de sonorizare şi a depozitelor de aparatură de lucru;

– manevrarea videoproiectoarelor şi a echipamentelor de traducere atunci când este cazul;

– păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces;

– transportă, amplasează şi instalează echipamentele de sunet la locul desfăşurării evenimentului, dacă este cazul;

– să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

– în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă are următoarele atribuţii şi răspunderi:

  • Să utilizeze corect aparatura din dotare şi să comunice imediat angajatorului orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  • Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană, cooperând cu angajatorul sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de inspectorii de muncă sau inspectorii sanitari pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

– are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care işi desfăşoară activitatea;

– asigură aplicarea sistemului Integrat Calitate Mediu în activitatea proprie;

– aplică şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislative şi a actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecţiei mediului în cadrul activităţii  pe care o desfăşoară;

– alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic;

 – respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Condului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor  in termen max.de 5 zile de la expirarea termenului de depunere, proba scrisa si interviu.

Proba scrisa va avea loc in data de 06.05.2019, ora 10,00  iar interviul in data de 09.05.2019, la sediul institutiei.               

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicării  (29.03. – 17.04.2019 ) la sediul institutiei, str.Marasesti nr.6 etaj 2  camera nr.25. Relatii la telefon 0372348125 si pe site-ul institutiei https://municipiulbacau.ro

Atasam alaturat bibliografia pentru concurs.

Secretar Comisie,

29.03.2019 Ora 11,00

 

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline