Anunt – concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Directiei Economice

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6 organizeaza concurs pentru ocuparea  functiei publice de executie vacante de Consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil, din cadrul Directiei Economice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, organizat in baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  Conditii  de participare:

– studii  superioare absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta, ramura de stiinte economice;

– vechime  in specialitatea studiilor  necesare  exercitarii functiei publice de executie – minim 7 ani;

– cunostinte operare calculator – nivel mediu;

– are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

– cunoaste limba romana, scris si vorbit;

– are varsta de minim 18 ani impliniti;

– are capacitate deplina de exercitiu;

–  este apt din punct de vedere medical si psihologic  sa exercite o functie publica, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.

– indeplineste conditiile de studii si  vechime  in specialitate prevazute de lege  pentru ocuparea functiei publice;

– indeplineste conditii specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publie;

– nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, serviciului sau in legatura  cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Etapele concursului:

Selectia dosarelor de concurs : in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisa va avea loc in data de 29.03.2021  ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Bacau, str.Marasesti, nr.6.

Interviul in data de 01.04.2021 la sediul Primariei Municipiului Bacau, str.Marasesti, nr.6. Ora interviului se va afisa odata cu rezultatele la proba scrisa.

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile  (26.02.2021-17.03.2021  inclusiv ) de la data anuntului, la sediul institutiei str.Marasesti nr.6,  camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv, telefon 0372348122.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut