Anunț – concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii al Direcției Tehnice

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, organizează în data de 09.04.2020, ora 1000 concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii al Direcției Tehnice.

Pentru înscriere la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

–  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de știintă- știinte ingineresti;

– Curs de perfecționare – evaluator de riscuri de accidentare și îmbolnavire profesională;

– Curs de perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă cu durata minimă de 80 de ore;

– Vechime în specialitatea studiilor necesare – minim 7 ani.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile  (10.03.2020 – 30.03.2020 inclusiv) de la data anunțului, la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, etaj 2 camera nr.25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Ad-tiv, consilier Dimitriu Agnes de unde se poate ridica formularul de înscriere şi bibliografia de concurs.

Selecția dosarelor de concurs : in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă va avea loc in data de 09.04.2020  ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6.

Interviul în data de 15.04.2020 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6.

Ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relatii suplimentare privind înscrierea, condiţii studii, acte necesare, bibliografie se obţin la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, etaj 2 camera nr.25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Ad-tiv, consilier Dimitriu Agnes. Relații suplimentare la telefon 0372348125 și pe site https://municipiulbacau.ro/

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut