Anunț – Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante, funcția de inspector de specialitate, la Biroul Aprovizionare și IT. (CAEX)

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău str. Mărăşeşti nr.6, organizează  concurs pentru ocuparea a trei  posturi contractuale vacante, perioada nedeterminata, în cadrul Biroului Aprovizionare și IT:

Inspector de specialitate  I A  – 2 posturi

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor:  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu  – științe inginerești

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 7 ani;

Inspector de specialitate  I – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalente în domeniu  – științe economice

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă în data de  18.02.2019 , ora  10,00 , la sediul Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” str. Calea Dr. Al. Șafran   nr.145;

– proba interviu în data de  21.02.2019, ora  11,00 la sediul Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” str. Calea Dr. Al. Safran nr.145;

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției din str. Mărășești nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline