Anunt – concurs Consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Situatii de Urgenta, P.S.I. si Protectie Civila

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante :
Consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Situatii de Urgenta, P.S.I. si Protectie Civila
Conditii de participare
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;
– certificat de calificare in inspector de protectie civila si de cadru P.S.I.;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi si 40 ore saptamanal.
Abilitati
– Lucru in echipa, cinste, discretie, operativitate, criterii de moralitate;
– Aptitudini: corect, calm, politicos, atitudine pozitiva,limbaj adecvat si corect din punct de vedere gramatical;
– Atitudine concilianta, sa evite generarea conflictelor;
– Atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor,
Cerinte specifice;
– Disponibilitate pentru program prelungit potrivit dispozitiilor legale si ale primarului;
Atributiile conform fisei postului
– Este subordonat Sefului Biroului Situatii de Urgenta, P.S.I. si Protectie Civila;
– Ridica corespondenta zilnic de la registratura primariei si o inregistreaza;
– Participa la intocmirea documentelor de organizare de protectie civila proprii, ale institutiilor publice si operatorilor economici de pe raza municipiului;
– Participa la intocmirea documentelor de planificare a pregatirii de protectie civila anuale ale primariei ;
– Participa la intocmirea documetelor de conducere de protectie civila a primariei;
– Indruma activitatea de intocmire a documentelor de organizare, pregatire, planificare a pregatirii si de conducere de la institutiile publice si operatorii economici;
– Participa la intocmirea situatiilor de protectie civila cerute prin opdinul prefectului, dispozitia primarului si a Inspectoratului de Urgenta „Maior Constantin Ene” al judetului Bacau;
– Intocmeste dosarele tehnice ale mijloacelor de instiintare-alarmare, proprietatea consiliului local si completeaza in ele verificarile, intretinerea si reparatiile efectuate;
– Participa la arhiverea documentelor de serviciu;
– Intocmeste referate, adrese si note telefonice;
– Participa la activitatile de indrumare si control a activitatii de protectie civila de la institutiile publice si operatorii economici;
– Tine evidenta si verifica starea de operativitate a mijloacelor de instiintare-alarmare;
– Participa la amenajarea, modernizarea si dotarea Centrului municipal de pregatire, Punctul de Comanda, Salii de pregatire si a Taberei de sinistrati;
– Asigura pastrarea secretului de serviciu;
– Respecta Regulamentul de organizare si functionare al primariei si al Biroului Situatii de Urgenta P.S.I. si Protectie Civila;
– Participa la inlaturarea urmarilor unor calamitati sau catastrofe produse pe teritoriul municipiului;
– Participa la instructajele de pregatire pe linie de specialitate si la interventii reale;
– Participa la instructajele de pregatire pe linie de specialitate si la interventii reale;
– Participa la instructajele, convocarile de pregatire pe linie de specialitate ordonate de forurile superioare;
– Face parte din Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta cu Activitatile Temporare al Municipiului in calitate de personal tehnic;
– Sa execute dispozitiile Sefului Biroului Situatii de Urgenta, P.S.I. si Protectie Civila;
– Intocmeste situatii si anexa repartizate de Comisia pentru Probleme de Aparare a Municipiului;
– Asigura aplicarea Sistemului de Management Integral Calitate-Mediu in activitatea proprie;
Proba scrisa va avea loc in data de 02.05.2022 ora 10,00 iar interviul in data de 06.05.2022 la sediul institutiei.
Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii (28.03 – 18.04.2022 inclusiv ) la sediul institutiei , str.Marasesti nr.6 camera 1.
Relatii la telefon 0372348122 si pe site-ul institutiei https://municipiulbacau.ro .

Fișiere

Sari la conținut