Acte necesare înscrierii la concurs

 • Curriculum vitae;
 • Diplomă de studii – original și copie;
 • Carnet de muncă – original și copie
 • Adeverință din care să rezulte vechimea începând cu data de 01.01.2011;
 • Buletin de identitate – original și copie;
 • Certificat de naștere – original și copie;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul) – original și copie;
 • Cazier judiciar – original;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică;
 • Formular de înscriere TIP – care se pune la dispoziția candidaților.

 

yoast seo premium free