Anunț – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic primar stomatolog în cadrul Cabinetelor de medicină şcolară

Municipiul Bacău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic primar stomatolog  în cadrul Cabinetelor de medicină şcolară, după cum urmează:

  • medic primar confirmat în specialitatea stomatologie – la Cabinetul Stomatologic Școlar nr.7 de la Școala Gimnazială “Al. Șafran” Bacău.

Condiții de participare :

– studii: diplomă de licenţă de medic stomatolog sau diplomă de licenţă de medic dentist, eliberată de o instituţie de învăţământ superior în domeniul medicinii dentare, acreditată din România;

– membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România;

– medic primar confirmat în specialitatea stomatologie.

Acte necesare înscrierii:

– cerere de înscriere la concurs cu specificarea postului pentru care se concurează;

– copia de pe diploma de licență și certificatul de medic primar;

– copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, vizat pentru anul în curs;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

– cazierul judiciar;

– certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

– copie carte/buletin de identitate în termen de valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, la registratura Primăriei Municipiului Bacău în plic sigilat.

Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 – 90 de zile de la publicarea anunțului în „Viața Medicală”.

Relații suplimentare le obțineți la Secretariatul Comisiei – Cabinet Stomatologic nr. 2 – Liceul cu Program Sportiv Bacău – medic Fetcu Liliana, tel: 0733.150.600.

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut