Comunicat referitor la contractele încheiate de UAT Municipiul Bacău privind publicarea anunțurilor de interes public

Întrucât în spațiul public au fost vehiculate, în ultima perioadă, mai multe informații inexacte privitoare la modul în care UAT Municipiul Bacău difuzează la publicare anunțuri de interes public local, precum și referitoare la contractele/comenzile încheiate de UAT Mun. Bacău în acest sens, facem următoarele precizări:

 1. Mai multe dispoziții legale în vigoare (legi, hotărâri de Guvern, ordine de ministru etc.) OBLIGĂ autoritățile administrației publice locale la publicarea de anunțuri de interes public, mai ales când acestea vizează probleme de mediu, autorizări în construcții, transparența decizională, proceduri de achiziție publică etc.

 

 1. Între aceste dispoziții legale ce instituie obligativitatea publicării de anunțuri se regăsesc:
 • Legea 215/2001 a administrației publice locale
 • Legea 52/2003 a transparenței decizionale (articolul 7)
 • Ordinul 1108/2007, respectiv Ordinul 890/2009 emise de ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile, privind aprobarea „Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora”
 • Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
 • Ordinul 135/76/84/1284 din 2010 privind aprobarea „Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private”

 

 1. Pe lângă anunțurile a căror publicare este stipulată de dispozițiile legale sus-menționate, UAT Municipiul Bacău publică anunțuri de angajare (cotidian local, respectiv Monitorul Oficial Partea a III-a), anunțuri de licitație publică și închirieri (prin Direcția Piețelor și Patrimoniu), precum și alte anunțuri și comunicate ce vizează activități de interes local sau general (evenimente culturale, sportive, diverse festivități, anunțuri privind lucrări publice, dezinsecții și tratamente avio, restricționări de trafic rutier etc).

 

 1. Dată fiind paleta largă de anunțuri destinate publicității, precum și obiectivul general al UAT Mun. Bacău ca aceste anunțuri/comunicări să ajungă la cunoștința cât mai multor cetățeni, UAT Mun. Bacău a decis încheierea de contracte de publicitate în vederea publicării de anunțuri, comunicate etc. cu societățile: DEȘTEPTAREA SA (www.desteptarea.ro), G & P News & Advertising SRL (www.zdbc.ro), ANBAMEDIA SRL (www.bacau.net).

 

 1. Contractele și comenzile vizează publicarea tuturor tipurilor de anunțuri de interes public local/general transmise de UAT Municipiul Bacău, selectarea societăților sus-menționate având în considerare criteriul vizibilității și audienței în on-line (presa electronică), precum și în presa tipărită (cotidianul Deșteptarea, fiind singurul cotidian tipărit din presa băcăuană). Verificarea cifrelor de trafic s-a făcut prin intermediul Google Analytics, un instrument calificat și recunoscut în privința măsurătorilor traficului on-line.

 

 1. Contractele/comenzile au valabilitate până la finalul anului 2017, după cum urmează:

 

 • SC DEȘTEPTAREA SA – contract nr. 68720/03.04.2017 – valoare 60.000 lei
 • SC G & P News & Advertising SRL – comanda nr. 69129/01.08.2017 – valoare 7500 lei
 • SC ANBAMEDIA SRL – comanda nr. 69130/01.08.2017 – valoare 7500 lei.

 

 1. Reiterăm faptul că selectarea societăților cu care UAT Municipiul Bacău derulează contracte/comenzi de publicare a anunțurilor a avut în vedere obiectivul atingerii unei audiențe locale cât mai ridicate, prin publicarea anunțurilor/comunicatelor pe site-urile cu cea mai mare vizibilitate în mediul on-line, respectiv prin publicarea lor în singurul cotidian tipărit ce apare în Municipiul Bacău.
yoast seo premium free
Skip to content