Comunicat de presă lansare proiect – Fazarea proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS 143353

 

UAT MUNICIPIUL BACĂU anunță lansarea proiectului Fazarea proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS 143353, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul specific 7.1 – Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Proiectul constă în investiţii în reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din Municipiul Bacău în vederea respectării legislaţiei comunitare relevante în domeniul mediului şi a politicii UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a reducerii impactului schimbării climatice.

Proiectul de retehnologizare a sistemului de termoficare din municipiul Bacău vizează continuarea lucrărilor în infrastructură, menite să îmbunătățească confortul şi calitatea vieții băcăuanilor prin creșterea calității serviciului de termoficare şi a factorilor de mediu.

Obiectivul principal al proiectului este reducerea emisiilor de SO2 și NOx provenite de la sistemele de încălzire urbană ca rezultat al intervențiilor asupra sistemului de termoficare al municipiului Bacău, urmarindu-se un consum cât mai redus al resurselor naturale, însemnând costuri mai mici de exploatare a sistemului.

Proiectul de reabilitare a reţelei termice secundare aferente PT 4, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 15, 22, 25, 27, 35, 63, 62, este deja in lucru, existând un contract care implică lucrări complexe de infrastructura de termoficare. Beneficiile acestui proiect sunt de un impact semnificativ asupra oraşului şi comunităţii, implicând reţele noi, cu conducte preizolate, fără pierderi în reţeaua de distribuţie a agentului termic, deci cu un randament net superior.

Toate aceste lucrări reprezintă un pas înainte spre reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană.

Valoarea totală a proiectului este de 40.605.744,60 lei, cu TVA, iar valoarea eligibilă, conform POIM, este de 34.075.531,01 lei, din care 28.964.201,36 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Reginala, la care se adaugă contribuția Guvernului României, 4.429.819,03 lei și cea a Municipalității Bacău în valoare de 681.510,62 lei.

Date de contact:

Municipiul Bacau, Str. Mărășești nr. 6, Bacau, email: contactprimarie@primariabacau.ro

 

Fișiere

yoast seo premium free
Sari la conținut