COMUNICAT DE PRESĂ la finalizarea proiectului „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale

Municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”, cod SIPOCA 833, cod MySMIS 136322 – contract de finanțare nr. 473 din 06.05.2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 06.05.2020-05.05.2022, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Obiectivul Specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Scopul proiectului l-a constituit implementarea mecanismelor și instrumentelor strategice de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2021-2027 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027, prin intermediul unor instrumente moderne de management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:

  • R1: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2021-2027 elaborată;
  • R2: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027 actualizat;
  • R3: 70 de persoane participante la modulele de formare profesională, certificate.

 Valoarea totală a proiectului care a făcut obiectul contractului de finanțare a fost de 956.901,40 lei, din care 813.366,19 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 124.397,18 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național iar suma de 19.138.02 lei a reprezentat-o cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

REZULTATELE PROIECTULUI se regăsesc aici:

Comunicat de presă la finalizarea proiectului „Reforma – investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2021-2027

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027

yoast seo premium free
Sari la conținut