COMUNICAT DE PRESĂ la finalizarea proiectului „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”

Municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău ”, cod SIPOCA 571/MySMIS 126161.

Proiectul s-a desfășurat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1 – „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Obiectiv general: Creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri.
Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA.

Obiectivele Specifice ale proiectului au fost:
1.Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea electronică a arhivei Primăriei Municipiului Bacău;
2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni;
3. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului municipiului Bacău pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice.

Grupul țintă al acestui proiect este format din personalul Primăriei Municipiului Bacău care va utiliza/administra aplicațiile dezvoltate prin proiect și beneficiari indirecți, reprezentați de cetățenii și mediul de afaceri din Municipiul Bacău.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:

• R1. Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale;
• R2. Platformă informatică front-office de tip „portal”, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate;
• R3. Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă;
• R4. 50 persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect.

Valoarea totală a proiectului care a făcut obiectul contractului de finanțare a fost de 2.814.717,57 lei, din care 2.323.727,93 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 355.393,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar suma de 54.675,96 lei reprezintă componenta de cofinanțare eligibilă prin contribuția beneficiarului. Perioada de desfasurare: 41 de luni de la data semnării contractului cererii de finanțare – 10.12.2018 până la 09.05.2022.

REZULTATELE PROIECTULUI se regăsesc aici:
– Comunicat de presă la finalizarea proiectului „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”
– Platformă informatică front-office de tip „portal”: LINK

Sari la conținut