Comunicat de presa

UAT MUNICIPIUL BACĂU anunță lansarea proiectului “Reabilitarea retelelor termice de transport/primare, pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacau” cod SMIS 153247, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.2 – Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă efectuarea de investiţii în infrastructura de termoficare a Municipiului Bacău in vederea creşterii confortului termic al consumatorilor simultan cu reducerea pierderilor şi implicit atât creşterea eficienţei energetice, cât şi reducerea emisiilor de carbon prin reabilitarea reţelelor primare de transport.
Sprijinirea eficienţei energetice se face prin promovarea investiţiilor în eficienţa energetică a sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic.

Rezultatele așteptate/finale in urma implementarii proiectului sunt:

• Creşterea cu 8,980 km traseu (17,96 km de conducte) a lungimii de reţele termice de transport reabilitate.
• Reducerea pierderilor în reţele termice de transport reabilitate cu 15.466,80 Gcal/an, de la 20.260,65 Gcal/an inainte de realizarea investitiei (anul 2021) la 4.793,84 Gcal/an dupa realizarea investitiei (anul 2024, primul an de operare)
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 4.037,56 tCO2echiv. ca urmare a reducerii consumului de combustibil

Proiectul de reabilitare a retelelor termice de transport/primare din municipiul Bacău contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și a confortului cetățenilor, prin furnizarea unui serviciu de alimentare cu căldură corespunzător, la prețuri acceptabile, adecvate unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare și cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Valoarea totală a proiectului este de 113.694.736,19 lei cu TVA, iar valoarea eligibilă, conform POIM, este de 94.234.168,70 lei, din care 92.349.485,33 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, la care se adaugă contribuția Municipiului Bacău în valoare de 1.884.638,37 lei.

Date de contact:
Municipiul Bacau, Str. Mărășești nr. 6, Bacau, email: contactprimarie@primariabacau.ro

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Comunicat de Presa lansare proiect

Skip to content