Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Lansarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar  și a unităților conexe din Municipiul Bacău“

UAT Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar  și a unităților conexe din Municipiul Bacău“, cod F-PNRR-Dotari-2023-4055, ca urmare a semnării contractului de finanțare cu numărul 111DOT ⁄ 2023 din 25 iulie 2023.

Data de începere a implementării proiectului este 26 iulie 2023, urmând ca acesta să fie finalizat la data de 31 decembrie 2024. Este finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI., Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație.

 Obiectivul general al proiectului este creșterea calității și siguranței mediului de învățare din cadrul a 31 de unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Bacău – beneficiari finali ai proiectului – prin dotarea acestora cu materiale didactice, mobilier și echipamente digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare din 31 de unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Bacău;
  2. Dezvoltarea sistemului digital de educație și îmbunătățirea standardelor de calitate din cadrul sistemului public educațional al municipiului Bacău prin crearea mediului favorabil pentru digitalizarea procesului educațional și prin facilitarea aplicării unor metode și tehnici de predare moderne;

III. Creșterea capacității de adaptabilitate a sistemului educațional la situații precum cea generată de pandemia COVID 19.

Realizarea investițiilor care răspund nevoilor identificate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău și a indicatorilor propuși prin acest proiect, conduce la îndeplinirea obiectivelor PNRR, Pilonul VI, Componenta C15: Educație, Reformele 4, 5 și 6, Investițiile 13, 14, 9 și 11  prin:

*Dotarea cu echipamente a unui număr de 24 de laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal;  *Dotarea cu echipamente a 5 laboratoare informatice în unități de învățământ profesional și tehnic; * Dotarea cu echipamente a unui laborator de informatică într-o unitate de învățământ de nivel preșcolar (grădiniță); * Dotarea cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual a unui număr de 688 săli de clasă/spații pentru activități extrașcolare din unități de învățământ preuniversitar; *Dotarea cu mobilier a 785 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive din unități de învățământ preuniversitar; * Dotarea cu mobilier specific și materiale didactice specifice a 28 de laboratoare școlare de științe din unități de învățământ preuniversitar * Dotarea cu echipament digital a 25 de laboratoare școlare din unități de învățământ preuniversitar; * Dotarea cu echipamente, inclusiv echipamente digitale, a 82 de cabinete școlare și cabinete de asistență psihopedagogică.; * Dotarea a 5 ateliere de practică cu materiale și echipamente de specialitate; *Dotarea unui număr de 4 ateliere de practică cu echipamente digitale.

Valoarea totală eligibilă PNRR, conform cererii de finanțare, este de 42.275.224,49 lei ( TVA inclus) din care valoare eligibilă PNRR fără TVA 35.525.398,75 lei și TVA eligibilă 6.749.825,74 lei.

Date de contactmanager de proiect,  Mihaela-Elena Grosu, UAT Municipiul Bacău;  tel: 0234.581 849, int.137/ 138; fax  0234.588.757; e-mail: mihaela.grosu@primariabacau.ro; website: www.municipiulbacau.ro

FIȘIERE

Comunicat lansare proiect