Comunicat de presa

„PNRR: Fonduri pentru România moderna si reformata!”

,,CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BACĂU“

UAT MUNICIPIUL BACAU anunta lansarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău“ ,cofinantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR) – Pilonul 1- Tranziția verde, Componenta C3 –Managementul Deseurilor, Investiția I1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția nr.I1.B : ”Construirea de insule ecologice digitale”.
Obiectivul general al proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău” – vizeaza achizitionarea și amplasarea a 200 insule ecologice digitalizate, Tip 1, Insule supraterane Incasetate cu containere de 1.1 m, Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Indicatorii proiectului sunt:
• Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate
• Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate
• Nr. insule ecologice digitalizate
Prin proiect se va realiza înlocuirea vechilor module/pubele cu un sistem modern de colectare selectiva a deseurilor pe cinci fractii, pentru următoarele fluxuri: de deşeuri colectate separat: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deșeuri reziduale.
Municipiul Bacau a optat pentru amplasarea/construirea unui număr de 200 Insule ecologice digitalizate, Tip 1, încasetate, cu containere de 1.1 m (ansamblu de containere) preponderent în zone de blocuri de apartamente. Fiecare insula va fi încasetată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții si va deservi minimum 200 de locuitori/apartamente, accesul fiind realizat pe baza unei cartele de de acces per utilizator/apartament.
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un set de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, conectat online, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului

Valoarea totala a proiectului: 11.825.494,10 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 9.839.000,00lei

Data semnarii Contractului de Finantare: 06.03.2023
Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31.12.2024

Sari la conținut