Anunț – Sistem gestionare deșeuri în Municipiul Bacău

Municipiul Bacău anunță cetățenii cu privire la încheierea cu SC SOMA SA a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe, începând cu data de 06.08.2021, la terminarea perioadei de mobilizare.

În acest sens, vă informăm că sistemul de gestionare a deșeurilor din Municipiul Bacău este reglementat prin Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Bacău – Anexa 3 la HCL 398/2018 (document care a stat la baza procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare).

În vederea conformării la prevederile legislative, pe site-ul Municipiului Bacău, la sectiunea Informații – Sistem gestionare deșeuri în Municipiul Bacău, este postat Regulamentul serviciului de salubrizare și graficul de colectare deșeuri al operatorului de salubritate SC SOMA SA.

În ceea ce privește asigurarea populaţiei cu posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, vă aducem la cunoștință că această modalitate se realizează în cadrul Punctului Ecologic de Colectare din dotarea Depozitului conform de deșeuri Bacău, Strada Chimiei, nr. 20 – administrat de SC ECO SUD SA confom prevederilor contratului de delegare.

yoast seo premium free
Sari la conținut