Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă

UAT Municipiul Bacău anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului ”Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

Anunt selectie parteneri POCA OS 2.10001

Anexa 1 – Scrisoare de intentie POCA OS 2.1

Anexa 2 – Fisa partener POCA OS 2.1

Anexa 3 – Grila calificare POCA OS 2.1

Anexa 4 – Grila evaluare POCA OS 2.1

yoast seo premium free
Inline
Inline