Anunț selecție membri asociați pentru Asociația GAL IDD Bacău

În cadrul proiectului E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, Asociația GAL IDD Bacău organizează selecţie transparentă de MEMBRI ASOCIAŢI, în vederea operaționalizării acestei asociații aşa cum este descrisă în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabititatea comunităţii, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare.
Informatii suplimentare se pot obtine la email: iddgalbacau@gmail.com, tel/fax: 0234512726.

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline