Anunț public

Consiliul Local al Municipiului Bacău – Thermoenergy Group S.A, titular al proiectului ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A GRUPURILOR DE COGENERARE DIN STR. CHIMIEI NR. 6 BACĂU’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată, pentru proiectul, propus a fi amplasat  în localitatea Bacău, str. Chimiei, nr. 6, jud. Bacău.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.00, vineri între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.12.2018.

yoast seo premium free
Inline
Inline