Anunț public

 

Municipiul Bacău, titular al proiectului „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacău” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Bacău, str. Chimiei, nr. 20.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrtătoare între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.10.2018.

yoast seo premium free
Inline
Inline