ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Bacău anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului pentru municipiul Bacău, conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, ale OMMAP 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale care se încadrează în regimurile de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa 2 la Legea 104/2011 şi ale HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului.

Iniţierea Planului de calitate a aerului a fost impusă de faptul că Municipiul Bacău se încadrează în regimul de gestionare I pentru poluanţii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx).

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul de calitate a aerului.

Informaţii privind iniţierea elaborării Planului de calitate a aerului pentru municipiul Bacău pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Bacău – Compartiment Managementul Calităţii, Protecţia Mediului şi Protecţia Muncii din Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 6, de luni-vineri între orele 10.00-14.00.

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris la sediul Primăriei Municipiului Bacău sau pe adresa de e-mail primaria@primariabacau.ro, până la data de 15.01.2018.

yoast seo premium free
Inline
Inline