Anunț privind decizia etapei de încadrare a proiectului „Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău”

Municipiul Bacău, în calitate de titular de proiect,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, şi anume că proiectul “Reabilitarea reţelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău” propus a fi amplasat în Municipiul Bacău, nu necesită evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului până la data de 07.01.2021.

yoast seo premium free
Skip to content