Anunț – privind contestațiile la Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 1275/07.12.2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 și a H.C.L. nr. 24/2021, contestațiile cu privire la Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2022, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, se depun în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării listei, la Centrul de Informare Cetățeni, din strada Nicolae Titulescu, nr. 3.

Fișiere

Sari la conținut