Anunț – Lucrări de verificare și întreținere a sirenelor electrice

Compartimentul de Protecție Civilă din cadrul Municipiului Bacău are în dotare și mijloacele de alarmare – sirenele electrice – ce se folosesc în scopul alarmării populației privind pericolul iminent al atacurilor din aer, al contaminării cu substanțe radioactive, chimice și biologice precum și la dezastre.

Sirenele electrice în număr de 34, sunt proprietatea Consiliului Local Bacău. Conform Legii nr.481/08.11.2004, republicată în 2008 – Legea privind protecția civilă, Ordinului nr.1259/18.04.2006, al ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea ”Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă” și a ”Instrucțiunilor tehnice nr.3000/1973, privind descrierea, funcționarea și exploatarea mijloacelor de alarmare pentru protecția civilă”, sirenele electrice necesită anual lucrări de verificare și întreținere.

„Conform referatului cu nr.13717/1/15.05.2019, aprobat de Primarul municipiului Bacău, în perioada 20.05.2019 – 21.06.2019, se vor efectua lucrări de verificare, întreținere și probe cu acționare locală și de la distanță a sirenelor electrice de pe teritoriul municipiului Bacău.

yoast seo premium free
Skip to content