Anunț – licitație publică pentru închirierea unor spații și construcții situate pe Insula de Agrement Bacău

Primăria Municipiului Bacău organizează licitaţie publică pentru închirierea pe o perioadă de 5 ani, a următoarelor spații și construcții situate pe Insula de Agrement din Bacău:
1. OB 14.1 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
2. OB 14.2 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
3. OB 14.3 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
4. OB 14.4 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
5. OB 14.5 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
6. OB 14.6 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
7. OB 14.7 – căsuță în suprafață de 74mp, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
8. OB 22 – clădire în suprafață de 209mp, pentru desfăşurarea activităţilor de sporturi nautice și depozit ambarcațiuni;
9. OB 08 – suprafața de 253mp, situată la etajul clădirii „Acces Aqualand”, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentație publică;
10. OB 03 – suprafața de 35,20mp, situată în incinta clădirii „Anexa împrumuturi vânzări, pentru vânzare produse alimentare și nealimentare”.

Date privind autoritatea contractantă:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, C.U.I.: 4278337, telefon: 0234-515774, 0234–525215, fax: 0234-588757

Locul unde poate fi ridicată şi studiată documentaţia din caietul de sarcini al închirerii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU –C.A.I.P., str. Pieţii, nr.1.

Preţul caietului de sarcini: 51 lei.
Taxă participare la licitaţie: 103 lei.
Garanţia de participare la licitaţie: echivalentul a două chirii lunare.

Data şi locul până la care se primesc ofertele: 29.07.2020, ora 16.00, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, str. Mărăşeşti, nr.6.

Data, ora și locul ţinerii licitaţiei: 30.07.2020, ora 14.00, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, str. Mărăşeşti, nr. 6.

Preţul de pornire al licitaţiei: 21 lei/mp/lună – alimentație publică, 13 lei mp/lună – vânzare produse alimentare și nealimentare, 11 lei/mp/lună – prestări servicii.

Eventualele litigii, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, se soluționează de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii contractante.

Dacă bunul – imobil nu se adjudecă la prima rundă de licitație, licitația se va relua în maxim 15 zile, cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Fișiere

yoast seo premium free
Skip to content