Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 27.05.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 27.05.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

22527.05.2022Hotărâre     privind   acordarea Titlului de  ”Cetățean de onoare al Municipiului Bacău” domnului profesor Ștefan Antohe
22627.05.2022Hotărâre     privind  acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei, celor 50 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 17.05.2022
22727.05.2022Hotărâre     privind    aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
22827.05.2022Hotărâre     privind  aprobarea contribuției pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă Municipiului Bacău
22927.05.2022Hotărâre     privind     mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoernergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2021 și a repartizării profitului obținut în anul 2021
23027.05.2022Hotărâre     privind     mandatarea Soc. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004
23127.05.2022Hotărâre     privind     prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii
23227.05.2022Hotărâre     privind   declararea unor terenuri ca bunuri de uz și interes public local
23327.05.2022Hotărâre     privind   scoaterea unor construcții din domeniul public al Municipiului Bacău
23427.05.2022Hotărâre     privind   darea în administrare către Poliția Locală a Municipiului Bacău a unor bunuri –mijloace fixe(sistem de supraveghere video) aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău
23527.05.2022Hotărâre     privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
23627.05.2022Hotărâre     privind     aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile(parcele și amplasament) situate în municipiul Bacău, pentru desfășurarea activității comerciale
23727.05.2022Hotărâre     privind      închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr. 10 (C.T. 5 Cremenea) din Bacău, str. Milcov nr. 128 E
23827.05.2022Hotărâre     privind    aprobarea listei cu blocurile de locuințe care urmează a fi înscrise în ”Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” din municipiul Bacău
23927.05.2022Hotărâre     privind     aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere, de către domnul DURA FLORIN, doamna COȘULEANU ALINA MIHAELA, doamna MUNTEANU IOANA, domnul TUCANU NICOLAE MARIUS, doamna PETREA MIOARA ELENA, doamna LACATUȘU MARIANA DANIELA, domnul LUPAN IOAN și domnul BULIGA DRAGOȘ cu locuințe vacante, între doamna ȚEPEȘ OANA și doamna VERMAN ELENA BEATRICE și încheierea de contracte de închiriere
24027.05.2022Hotărâre     privind    aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri destinate închirierii
24127.05.2022Hotărâre     privind     aprobarea contului de execuție al bugetului local pe  anul 2021, al Consiliului Local al Municipiului Bacău
24227.05.2022Hotărâre     privind      trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău
24327.05.2022Hotărâre     privind    includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unui bun imobil-teren și aprobarea închirierii acestuia prin licitație publică
24427.05.2022Hotărâre     privind    includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile-terenuri
24527.05.2022Hotărâre     privind    aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER + 1E; LUCRARI TEHNICO-EDILITARE; IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCESE INCINTA, PARCARI; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; AMPLASARE FIRME LUMINOASE SI TOTEM, in Calea Romanului, nr. 5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ILBA GRUP S.A.
24627.05.2022Hotărâre     privind    aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2022.
24727.05.2022Hotărâre     privind      punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal ”George Bacovia” , Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău  în vederea organizării unui eveniment cultural pentru copii.
24827.05.2022Hotărâre      pentru  modificarea H.C.L. nr.147/2022 privind asocierea dintre Municipiul Bacău și Colegiul Național de Artă ,,George Apostu” Bacău în vederea organizării în comun a evenimentului MUSIC BOX desfășurat în perioada 01.06.2022-31.07.2022, în Parcul Catedralei din municipiul Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.215/2022.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut