Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 16.09.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 16.09.2022 a  fost adoptată următoarea hotărâre:

 

38416.09.2022Hotărâre     privind   transmiterea în administrare și exploatare către S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A a bunurilor aferente obiectivului de investiții ,,Rezerva de Apă a Municipiului Bacău”

 

Aceasta poate fi consultată la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut