Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 14.09.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 14.09.2022 a  fost adoptată următoarea hotărâre:

 

38314.09.2022Hotărâre     privind   aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor Investiția 11. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția 1.1.B. Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Bacău”

 

Aceasta poate fi consultată la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut