Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 06.09.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 06.09.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

37906.09.2022Hotărâre     privind      predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip- ”Construire Bază sportivă TIP 1, str.General Stefan Gușe nr.2, Municipiul Bacău, județul Bacău” din municipiul Bacău, județul Bacău
38006.09.2022Hotărâre     privind    aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare loc de joacă Parc Spicul, municipiul Bacău” –
38106.09.2022Hotărâre     privind     aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare loc de joacă Parc Hatman Berescu, municipiul Bacău”
38206.09.2022Hotărâre     privind   aprobarea  modificării HCL nr.43 din 07.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2022 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut