Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinară din data de 06.06.2022

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 06.06.2022 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

24906.06.2022Hotărâre     privind     aprobarea BUGETULUI de VENITURI și CHELTUIELI  al fondului forestier pentru anul 2022, proprietate publică a municipiului Bacău
25006.06.2022Hotărâre     privind    mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2021.
25106.06.2022Hotărâre     privind     constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităti nonprofit de interes general.
25206.06.2022Hotărâre     privind    desemnarea membrilor în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bacău

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut