Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței ordinare din data de 26.11.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința ordinară din data de 26.11.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

39326.11.2021Hotărâre    privind     actualizarea bugetului cererii de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Bacău” Cod SMIS 145512.
39426.11.2021Hotărâre    privind     aprobarea ajustării prețului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici și a subvenției unitare acordată de la bugetul local al  Municipiului Bacău  pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în  municipiul  Bacău consumatorilor casnici (populație).
39526.11.2021Hotărâre    privind     aprobarea documentației tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investiții Proiect integrat ” Amenajare Parcări” în locul bateriilor de garaje etapa I – strada Mioriței – strada Bradului – strada Tipografilor.
39626.11.2021Hotărâre    privind     demararea procedurilor în vederea realizării de către municipalitate a obiectivul de investiții   ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii”  pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic ”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17.
39726.11.2021Hotărâre    privind    aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”.
39826.11.2021Hotărâre    privind    modificarea H.C.L. nr. 95/2021 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2021
39926.11.2021Hotărâre    privind    aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.
40026.11.2021Hotărâre  privind    mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)
40126.11.2021Hotărâre      prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru luna octombrie 2021.
40226.11.2021Hotărâre    privind   darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unui teren situat în   Bacău,  str. General Ștefan Gușe, nr.4.
40326.11.2021Hotărâre  privind     aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69354/25.07.2019 și nr. 140506/10.06.2021, încheiat între Municipiul Bacău și D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal  al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 28 A.
40426.11.2021Hotărâre       privind    constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
40526.11.2021Hotărâre    privind    aprobarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
40626.11.2021Hotărâre    privind   concesionarea directă a unei suprafețe de teren situată în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău.
40726.11.2021Hotărâre    privind    aprobarea cuantumurilor și tipurilor de burse aferente semestrului I și II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
40826.11.2021Hotărâre    privind    modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 331/30.09.2021 prin care s-a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022.
40926.11.2021Hotărâre    privind     modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău, în valoare de 150 lei, semestrial.
41026.11.2021Hotărâre    privind     stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
41126.11.2021Hotărâre    privind     includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile- terenuri.
41226.11.2021Hotărâre    privind  declararea unor terenuri din municipiul Bacău, ca bunuri de uz și de interes public local.
41326.11.2021Hotărâre    privind     plata cotizației de membru către Asociația ”Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă Bacău” pentru anul 2021.
41426.11.2021Hotărâre    privind    aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor- terenurilor din zona  Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău.
41526.11.2021Hotărâre    privind    soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Dl. Cristian Ghingheș – Viceprimar al Municipiului Bacău.
41626.11.2021Hotărâre    privind     desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație din unitățile de învățământ particulare cu învățământ general obligatoriu din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022.
41726.11.2021Hotărâre    privind     însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în Dosarul nr.2853/110/2021
41826.11.2021Hotărâre    privind     demararea  procedurilor legale de către UAT Bacău, de includere în ”Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău
41926.11.2021Hotărâre    privind   aprobarea valorii reale a sumei utilizată din Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare aferent Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe”, ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică.
42026.11.2021Hotărâre    privind    asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău  și cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău în vederea realizării în comun a  unor evenimente la sală Teatrului de Vară ”Radu Beligan”.
42126.11.2021Hotărâre    privind    modificarea HCL nr.3/25.01.2007 privind aprobarea acordării sprijinului financiar de la bugetul local, studenților care urmează cursuri universitare de lungă durată și absolvenților cursurilor universitare de lungă durată, în ambele situații beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum și reorganizarea ” Comisiei municipale” pentru analiza și selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari.
42226.11.2021Hotărâre    privind    modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 354/20.10.2021 prin care s-a aprobat asocierea între Municipiul Bacău si Județul Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind:  „Amenajare în regim de urgență a parterului obiectivului de investiții Spitalul „Sfânta Maria” Bacău , pentru asigurarea funcționarii Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2”
42326.11.2021Hotărâre    privind     aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții  „Amenajare în regim de urgență a parterului și subsolului (parțial)  obiectivului de investiții Spitalul „Sfânta Maria” Bacău , pentru asigurarea funcționarii Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul Sars-Cov-2”, respectiv asigurarea funcționării unei secții de anatomie patologică destinată decedaților  cu Sars-Cov-2”.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut