Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 20.09.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 20.09.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

30820.09.2021Hotărâre  privind    aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.
30920.09.2021Hotărâre   pentru modificarea și completarea HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea ” Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”, modificată prin HCL nr.9/2021.
31020.09.2021Hotărâre  privind    completarea HCL nr.266/2021   privind  aprobarea tarifelor aferente activităților din sfera serviciului public de salubrizare  și ale serviciului de iluminat public furnizate/prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice și  modificarea  HCL nr.218/2021 și HCL nr.221/2021.
31120.09.2021Hotărâre    privind   completarea și modificarea Anexei 4 – Regulament și Caiet de sarcini al concesiunii  serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău nr.69786/04.12.2018/2333/04.12.2018, aprobat prin HCL nr.434/14.11.2018.
31220.09.2021Hotărâre  privind    punerea  la dispoziție cu titlu provizoriu către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiții ”REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”
31320.09.2021Hotărâre  privind      predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a unui teren și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire Creșă  pentru 110 locuri în Calea Romanului nr.144, Municipiul  Bacău” prin Compania Națională de Investiții C.N.I. – S.A.
31420.09.2021Hotărâre  privind      completarea HCL nr.386/19.10.2018 prin care s-a aprobat solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul  public al statului în domeniul public al Municipiul  Bacău.
31520.09.2021Hotărâre       prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii iulie 2021.
31620.09.2021Hotărâre      privind constatarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului și ale Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, a încetării Contractului de concesiune nr.11252 din 26.03.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău, precum și aprobarea unor măsuri privind continuitatea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate.
31720.09.2021Hotărâre  privind    modificarea HCL nr.278/28.12.2020 prin care s-a aprobat asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun  elevilor,  precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.
31820.09.2021Hotărâre  privind    aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2021.
31920.09.2021Hotărâre  privind   aprobarea organizării evenimentului ” Oktoberfest  Moldovenesc” în perioada 8-10 octombrie 2021, în Parcul Cancicov din  Bacău .
32020.09.2021Hotărâre  privind   realizarea evenimentului ,,Centenarul Școlii Georgeta Mircea Cancicov”care se va desfășura în perioada septembrie-decembrie 2021
32120.09.2021Hotărâre  privind      aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la Faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”- Cod SMIS 126795
32220.09.2021Hotărâre  privind     modificarea denumirii unei structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului   Municipiului Bacău.
32320.09.2021Hotărâre  privind   acceptarea donației făcută de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Inițiativă pentru O Viață Educată și Sănătoasă (GIVES), constând într-un ansamblu sportiv, care va fi amplasat pe proprietatea Municipiului Bacău în Parcul Cancicov, Calea Mărășești nr. 14, pentru a fi dat în folosință publică
32420.09.2021Hotărâre  privind      însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în Dosarul nr.2163/110/2021.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

yoast seo premium free
Sari la conținut