Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 17.12.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 17.12.2021 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

427

17.12.2021

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău

428

17.12.2021

Hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru luna noiembrie 2021

429

17.12.2021

Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.

430

17.12.2021

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău

431

17.12.2021

Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.

432

17.12.2021

Hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2022 în municipiul Bacău

433

17.12.2021

Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău.

434

17.12.2021

Hotărâre prin care Consiliul Local Bacău va împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor proprii în Dosarul nr. 3429/110/2021

435

17.12.2021

Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ”CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET- CINEMA ORIZONT” în cadrul programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2.1.B- Incubatoare de afaceri

436

17.12.2021

Hotărâre privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018

437

17.12.2021

Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Spectacol de Artificii la trecerea dintre ani” în perioada 31 decembrie 2021 – 01 ianuarie 2022, cu finanțare de la bugetul local

438

17.12.2021

Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.141/2021.

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut