Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 12.11.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 12.11.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

39012.11.2021Hotărâre  privind transmiterea terenului înscris în Cartea Funciară nr. 88023 – aferent haldei de fosfogips SOFERT, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu.
39112.11.2021Hotărâre  privind  aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.
39212.11.2021Hotărâre  privind   aprobarea participării  Municipiului Bacău la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice precum și a documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrarilor de Interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale „ALECU RUSSO” Bacău”

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

yoast seo premium free
Sari la conținut