Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 12.10.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 12.10.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

35012.10.2021Hotărâre  privind    aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor eligibile care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 aferente anului 2021.

 

35112.10.2021Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 111 din 20.04.2021 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.

 

35212.10.2021Hotărâre     prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii august 2021.

 

35312.10.2021Hotărâre  privind     punerea la dispoziție cu titlu gratuit a Bazinului de Înot Bacău către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive în lunile octombrie și noiembrie 2021.

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

yoast seo premium free
Sari la conținut