Anunț – hotărâri cu caracter normativ sau individual adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 08.12.2021

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 08.12.2021 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

 

42408.12.2021Hotărâre    privind     modificarea Anexei nr.4 din HCL nr.367/28.10.2021 prin care s-a aprobat  achiziția unor servicii de evaluare a 22 (douăzeci și două) de bunuri imobile (terenuri) pe care sunt ridicate construcții, precum și a unui teren arabil în suprafață de 4.196 mp, situate în intravilanul/extravilanul municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău.

 

42508.12.2021Hotărâre     prin care Consiliul Local Bacău va împuternici un mandatar în vederea reprezentării intereselor proprii în Dosarul nr.3468/110/2021.

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Sari la conținut