Anunț etapă încadrare

«MUNICIPIUL BACĂU, titular al proiectului „Parcare la sol Insula de Agrement, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Bacău, str. Milcov, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.09.2018.»

yoast seo premium free
Inline
Inline