ANUNȚ DE PRESĂ

Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului ,, Închidere și reabilitare depozit de deșeuri industriale periculoase de fosfogips Sofert Bacău, beneficiar Admnistrația Fondului pentru Mediu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str Oituz, nr 23, orașul Bacău, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet. www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Skip to content