ANUNȚ DE PARTICIPARE – Vânzarea/închirierea a unui imobil (clădire+teren) cu suprafața minimă de 4000mp, în municipiul Bacău, ce va avea destinația de sediu administrativ

MUNICIPIUL BACĂU, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU cu sediul în Str. Calea Mărășești nr.6, invită toate persoanele fizice și juridice să depună oferte pentru vânzarea/închirierea, către Primăria Municipiului Bacău, a unui imobil (clădire+teren) cu suprafața minimă de 4000mp, în municipiul Bacău, ce va avea destinația de sediu administrativ.

 1. Sursa de finanțare: BUGETUL LOCAL;
 2. PROCEDURA APLICATĂ: Procedură competitivă;
 3. Termenul limită de primire a ofertelor individuale este: 31.03.2023, ora 1200

Ofertele se depun în original, redactate în limba română, în plic închis, până la data limită de depunere,  la Compartimentul Informare Cetățeni din cadrul UAT Bacău, strada Nicolae Titulescu nr.3.

Prețurile din ofertă vor fi exprimate în moneda națională (lei);

Pe plicul sigilat și netrasparent se va menționa ”pentru vânzare/închiriere imobil ” și  ”a nu se deschide înainte de data de 31.03.2023, ora 1200”;

Nu se admit oferte alternative

Valabilitate ofertă: 30.04.2023

 1. Evaluarea ofertelor se realizează de: către o comisie de evaluare numită prin dispoziție a primarului, într-un termen care să nu depășească perioada de valabilitate a ofertelor depuse.

În cazul în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, se va aplica criteriul: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

 • Compartimentările minimale sunt:
 • 4 birouri destinate conducerii, având fiecare zonă de secretariat și spații discuții;
 • 1 birou pentru registratură: 3 persoane + spațiu necesar documentelor;
 • 1 birou: 7 persoane;
 • 1 birou: 2 persoane;
 • 2 birouri: a câte 4 persoane;
 • 1 spațiu pentru 2 birouri a câte 3 și 4 persoane;
 • 1 spațiu pentru 5 birouri (3 a câte 3 persoane și 2 a câte 2 persoane);
 • 1 spațiu pentru 8 birouri (1 director și secretariat, 2 birouri a câte 4 persoane, 1 birou pt 2 persoane, 3 birouri a câte 5 persoane, 1 birou pentru 7 persoane);
 • 1 spațiu pentru 7 birouri (1 director și secretariat, 1 birou pt 3 persoane, 1 birou pentru 2 persoane, 4 birouri a câte 4 persoane);
 • 1 spațiu pentru 5 birouri (1 director, 1 birou pentru 2 persoane și spațiu arhivă temporară, 1 birou pt 3 persoane, 2 birouri a câte 5 persoane);
 • 1 spațiu pentru 4 birouri (1 director, 2 birouri a câte 4 persoane și 1 birou pentru 2 persoane);
 • 1 spațiu pentru 4 birouri (1 director și secretariat, 3 birouri a câte 6 persoane);
 • 1 spațiu pentru 2 birouri a câte 3 persoane.

Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e.mail ale autorității contractante:

Denumirea Oficială: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU;

Adresă: Municipiul BACĂU, Strada Calea  Mărășești nr.6, Județul Bacău, ROMÂNIA

Localitate: BACĂU, cod poștal 600017

Persoană de Contact: BARDAȘU CRISTINA

Telefon:0745074080

Pagina de internet: www.municipiulbacau.ro/

Sari la conținut