ANUNȚ – Contestațiile cu privire la  stabilirea accesului la locuințe pentru tineri destinate închirierii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, privind înființarea ANL, republicată, actualizată și HG nr.962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe pentru tineri destinate închirierii vor fi adresate primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Contestația însoțită de documente justificative se depun la Compartimentul Informare Cetățeni, situat în str. Nicolae Titulescu nr.3.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile delaprimire,  în condițiile legii.

Lista nominală a fost afișată astăzi 14.03.2023.

Fișiere

Sari la conținut