ANUNT

“UAT Bacau, in calitate de titular de proiect, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele:
–    “Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in Municipiul Bacau – racordare CT3/5 Dr. Aroneanu la SACET Bacau – Lot I“,
–    “Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in Municipiul Bacau – racordarea CT Group Anghel Saligny, CT1 Parc, CT Prefectura la SACET Bacau – Lot II“
si anume: proiectul NU se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, cod 600266, in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, pana la data de 29.09.2022.”

Sari la conținut