Anunț

«Municipiul Bacău titular al proiectului „Construire tronson suplimentar strada Teiului şi lucrări tehnico-edilitare (apă şi canalizare)”, propus a se realiza în municipiul Bacău, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.03.2018»

yoast seo premium free
Inline
Inline