Comunicat de presa

Finalizarea proiectului Fazarea proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”

 

UAT MUNICIPIUL BACĂU anunță finalizarea proiectului Fazarea proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” cod SMIS 143353, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul specific 7.1 – Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Proiectul a constat în investiţii în reabilitarea reţelelor secundare de termoficare din Municipiul Bacău în vederea respectării legislaţiei comunitare relevante în domeniul mediului şi a politicii UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a reducerii impactului schimbării climatice.

Proiectul de retehnologizare a sistemului de termoficare din municipiul Bacău a vizat continuarea lucrărilor în infrastructură, menite să îmbunătățească confortul şi calitatea vieții băcăuanilor prin creșterea calității serviciului de termoficare şi a factorilor de mediu.

Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat reducerea emisiilor de SO2 și NOx provenite de la sistemele de încălzire urbană ca rezultat al intervențiilor asupra sistemului de termoficare al municipiului Bacău, urmarindu-se un consum cât mai redus al resurselor naturale, însemnând costuri mai mici de exploatare a sistemului.

În cadrul proiectului s-au executat lucrări complexe de infrastructura de termoficare, reabilităndu-se reţelele termice secundare aferente PT 4, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 15, 22, 25, 27, 35, 63, 62. Beneficiile acestui proiect sunt de un impact semnificativ asupra oraşului şi comunităţii, implicând reţele noi, cu conducte preizolate, fără pierderi în reţeaua de distribuţie a agentului termic, deci cu un randament net superior.

Toate aceste lucrări au reprezentat un pas înainte spre reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană.

Valoarea totală a proiectului este de 22.699.341,62 lei, cu TVA, iar valoarea eligibilă, conform POIM, este de 18.895.833,55 lei, din care 16.061.458,51 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă contribuția Guvernului României, 2.456.458,36 lei și cea a Municipiului Bacău în valoare de 377.916,68 lei.

Comunicat

Skip to content